FRISKVÅRD/ePASSI

Jag är ansluten till t ePassi – friskvårdsportal.

Du kan inte förbetala din behandling med ePassi, utan betalning sker i samband med behandling. Har du ändå gjort det på ePassis hemsida är vouchern endast giltig 14 dagar efter köp. Vilket framgår på Vouchern.

Se till att boka din friskvårdstid i tid, tex i december, samt kvällstider är det högt tryck på bokningar.

Behandlingar som är godkända för friskvård: (kolla även med din arbetsgivare vad dom godkänner som friskvård)

Regler för att nyttja friskvårdsbidrag till behandling
Enligt Skatteverkets regler gäller; Du får använda friskvårdsbidraget för
behandling som är avstressande eller motverkar ömhet och stelhet.
SHR har utrett frågan med Skatteverket angående vilka behandlingar hos
en hudterapeut som det går att nyttja sitt friskvårdsbidrag till.
• Det är upp till arbetsgivaren att bedöma om den behandling som du
som anställd vill använda ditt friskvårdbidrag till uppfyller det som
krävs utifrån den lagstiftning som finns.
• När du som anställd begär ersättning för friskvård så måste det
framgå av kvittot vad det är för typ av behandling du har betalat för.
Detta för att arbetsgivaren ska kunna bedöma om aktiviteten är
godkänd som friskvård eller inte.
• Kvittot måste alltså innehålla det som faktiskt utförts. Det är
urkundsförfalskning att skriva något annat på kvittot än det som
faktiskt utförts och det är ett lagbrott med fängelse på straffskalan.
• Om din arbetsgivare inte godkänner behandlingen så blir det en
konflikt mellan dig som anställd och din arbetsgivare. Det är alltså
inte salongen som blir återbetalningsskyldig till arbetsgivaren om
denna inte godkänner behandlingen som skattefri friskvård.
Tips! Stäm av med din arbetsgivare att vald behandling är tillåten enligt
arbetsgivarens bedömning innan bokning/betalning med friskvårdsbidrag sker

//sveriges hudterapeuters riksorganisation SHR

Fotvård basic – 50 min , 725:-

Skalpmassage – 25 min, 495:-

LED ljus- ljusbehandling, 25 min, 595:-

ESSE eperience -Friskvård –

avslappnande och avkopplande behandling i ansiktet

45 min/725:-

welcome touch, rengöring, antiinflammatorisk ansiktsmassage 25 min, avslutande produkter